Marijampolės miesto  autobusai rugsėjo 22-ąją keleivius veš  nemokamai.  Pasinaudokite proga, palikite savo automobilį kieme ar garaže ir į darbą, mokyklą, pasižvalgyti po neatpažįstamai pasikeitusį miestą, aplankyti draugų ir artimųjų važiuokite autobusu. Patirkite malonių įspūdžių, pabuvokite tuose miesto kampeliuose, kurių gal būt nerasdavote laiko ar galimybės aplankyti.

Rinkitės draugiškas aplinkai susisiekimo priemones, prisidėkite prie švarios aplinkos išsaugojimo ir gyvenimo mieste kokybės gerinimo.

Išaugę motorinių transporto priemonių srautai yra pagrindinė žmogų veikiančios aplinkos, triukšmo bei oro taršos priežastis. Kiekvienam žmogui tenka dalis atsakomybės už pasaulio aplinką, kiekvienas gali prisidėti išsaugant sveikesnę planetą, savo miestą, o tuo pačiu ir savo sveikatą.